خراسان رضوی

12خرداد
اولین شهردار زن در مدیریت شهری مشهد منصوب شد

اولین شهردار زن در مدیریت شهری مشهد منصوب شد

عضو شورای شهر مشهد از انتصاب اولین شهردار زن در مشهد خبر داد.