دورتموند

03خرداد
چرا دورتموند با ستاره لهستانی تمدید کرد
دلایل جالب تمدید با پیژک

چرا دورتموند با ستاره لهستانی تمدید کرد

بورسیا دورتموند با تمدید قراردادش با پیژک، با یک تیر چند نشان زد.