قزوین

12خرداد
بهسازی نسیم شمال تا ۳ ماه آینده به اتمام‌ خواهد رسید

بهسازی نسیم شمال تا ۳ ماه آینده به اتمام‌ خواهد رسید

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از بهره‌برداری پروژه بهسازی نسیم شمال طی ۳ ماه آینده خبر داد.