مسابقات قرآن

12خرداد
۱۶ خرداد آخرین مهلت ثبت‌نام در مسابقات قرآن اوقاف

۱۶ خرداد آخرین مهلت ثبت‌نام در مسابقات قرآن اوقاف

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: 16 خرداد آخرین مهلت ثبت‌نام در مسابقات قرآن اوقاف است.