کمک مومنانه

12خرداد
توزیع یک تن گوشت در استان کرمان در رزمایش «کمک مومنانه»

توزیع یک تن گوشت در استان کرمان در رزمایش «کمک مومنانه»

همزمان با اجرای سومین مرحله از رزمایش «کمک مومنانه»، یک تن گوشت بین نیازمندان شهرستان‌های استان کرمان توزیع می‌شود.